top of page
LATEST NEWS

Deniz's residency diary from the WEST BALKAN CALLING, an Artist-in-Residence Exchange Programme in Sarajevo, Bosnia-Herzegovina (2016), is now online here >>>

suzan dennis.jpg
Batcham
lecturing.jpg
giaccobo
installation shot.jpg
making of book.JPG
heidi_frei copy.jpg
odaliske.jpg
family_set_up_01.jpg
manimatter copy.jpg
aziziye_mosque03.jpg
video_still_goerdes.jpg
nagelfetisch copy.jpg
025_TALK 2_2014 June 25_Deniz-Brigitte.jpeg
kabuki kebab.jpg

Deniz Soezen explores themes of culture, location and language questioning the notion of identity and belonging. Moving image, objects and sound are placed in relation to each other within exhibitions and beyond. The audio-visual elements of her work shift in the shapes of documentary-style recording, anecdotal storytelling in varying languages and lecture-performances and songs.

 

Deniz Soezen engages with the representation(s) of self and other through the lens of her experience of living in and between different spaces, cultures and languages. She creates and produces work that presents a multiplicity of viewpoints and voices, proposing a more pluralist perspective on being and becoming.

Deniz Sözens künstlerische Praxis hinterfragt Konzepte der Identität und Zugehörigkeit in der Auseinandersetzung mit Kultur, Orten und Sprache(n). Bewegte Bilder, Objekte und Soundaufnahmen werden innerhalb des Ausstellungsraums und darüber hinaus zueinander in Beziehung gesetzt. Mögliche Präsentationsformate reichen dabei von dokumentarischen Aufnahmen über Re-inszenierungen von Anekdoten in unterschiedlichen Sprachen bis hin zu Lecture-Performances und Liedern.

 

Deniz Sözen beleuchtet die Repräsentationen ihrer selbst und anderer ausgehend von ihrem Leben zwischen unterschiedlichen Kulturräumen und Sprachen. Ihre Arbeiten präsentieren eine Vielfalt an Perspektiven und Stimmen und bieten Anregung zu einem pluralistischen Zugang zu Sein und Werden.

 

Deniz Sözen'in işleri kimlik ve aidiyet kavramlarını sorgulayarak kültür, mekan ve dil temalarını irdeliyor. Birbiriyle ilişkilendirilerek yerleştirilen hareketli imgeler, objeler (çiniler, el dokuma halılar, kolajlar, çizimler ve maskeler gibi) ve sesler gerek sergiler bünyesinde, gerekse sergi mekanlarının ötesinde, sanatı hayata taşıyor. Çalışmalarının görsel-işitsel unsurları belgesel tarzı kayıtlar, çeşitli dillerde kişisel perspektiflerden anlatılan hikayeler, sunum-performanslar ve şarkılar gibi farklı biçimleri kapsıyor.

 

Deniz Sözen farklı mekanlar(ın), kültürler(in) ve dillerin hem içinde hem de aralarında yaşama deneyiminin süzgecinden geçirdiği öz temsil(ler)i ve ötekinin temsil(ler)i ile anlamlı bir ilişki kuruyor. Farklı bakış açılarını temsil eden, çok sesli, olmak ve dönüşmek üzerine daha çoğulcu bir perspektif sunan işler yaratıyor ve üretiyor.

 

bottom of page